Η προκήρυξη εισαγωγής στο Λιμενικό

Δημοσιεύτηκε την

Η προκήρυξη εισαγωγής στο Λιμενικό

Εκδόθηκε η προκήρυξη εισαγωγής στο Λιμενικό. Μπορείτε να τη διαβάσετε εδώ .

Το χρονοδιάγραμμα

Όσοι/ες  επιθυμούν να εισαχθούν στις παραγωγικές Σχολές του Λ.Σ.- ΕΛ.ΑΚΤ., συμπληρώνουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για την συμμετοχή στο διαγωνισμό εισαγωγής στην Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. ή / και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων, σε ηλεκτρονική εφαρμογή που θα λειτουργήσει ειδικά για το διαγωνισμό, τις ημερομηνίες από 01/02/2023 ημέρα Τετάρτη, έως και 14/02/2023 ημέρα Τρίτη. Μετά την 14/02/2023 δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις συμμετοχής.Η διαδικασία υποβολής της ως άνω Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών, θα διεκπεραιώνεται ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται στο συνημμένο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α και χωρίς να αποστέλλεται ταχυδρομικά οιοδήποτε έγγραφο.

Η σύνταξη και έκδοση έως και 21/02/2023 ημέρα Τρίτη πίνακα υποψηφίων με ΕΛΛΙΠΗ δικαιολογητικά, στον οποίο πρέπει να αναγράφεται για κάθε υποψήφιο/α ποιες ακριβώς ελλείψεις / σφάλματα διαπιστώθηκαν.
Ο εν λόγω Πίνακας αναρτάται στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. www.hcg.gr προς ενημέρωση των υποψηφίων.

Η προθεσμία για ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών στην εφαρμογή του διαγωνισμού, από υποψηφίους/ες που περιλαμβάνονται στον ανωτέρω Πίνακα, ορίζεται από 22/02/2023 ημέρα Τετάρτη, μέχρι και την 28/02/2023 ημέρα Τρίτη.

Μετά τη λήψη συμπληρωματικών δικαιολογητικών (εντός της ταχθείσας προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής τους, από υποψηφίους που αρχικά διαπιστώθηκαν ελλείψεις στα δικαιολογητικά τους) η έκδοση το αργότερο έως και την 07/03/2023 ημέρα Τρίτη τελικού Πίνακα υποψηφίων που γίνονται Δεκτοί για συμμετοχή στις προκαταρκτικές εξετάσεις του επόμενου Κεφαλαίου. Ο εν λόγω Πίνακας αναρτάται στην ιστοσελίδα του Αρχηγείου Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. www.hcg.gr προς ενημέρωση των υποψηφίων.

Αριθμός εισακτέων στο Λιμενικό

Δημοσιεύτηκε την

Αριθμός εισακτέων στο Λιμενικό

Ο αριθμός των ιδιωτών υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθορίζεται σε είκοσι τέσσερις (24) και σε εξήντα (60), αντιστοίχως.

Δείτε την αντίστοιχη απόφαση εδώ .

Αριθμός εισακτέων στην Αστυνομία

Δημοσιεύτηκε την

Αριθμός εισακτέων στην Αστυνομία

Ο αριθμός των υποψηφίων που θα εισαχθούν στις Σχολές Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κατά το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, ύστερα από τη συμμετοχή τους στις πανελλαδικές εξετάσεις του σχολικού έτους 2022-2023, καθορίζεται σε οκτακόσιους πενήντα (850) και σε εκατό(100) αντιστοίχως.

Δείτε το αντίστοιχο ΦΕΚ εδώ .

Τι αλλάζει το 2023 στο Λύκειο και τις Πανελλαδικές

Δημοσιεύτηκε την

Τι αλλάζει το 2023 στο Λύκειο και τις Πανελλαδικές

Οι αλλαγές που θα γίνουν φέτος στα σχολεία και τις Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι πολύ λίγες.

Οι απολυτήριες εξετάσεις στη Γ Λυκείου των Γενικών Λυκείων και των ΕΠΑΛ θα γίνουν φέτος, για πρώτη φορά, με τα μισά θέματα να επιλέγονται από την Τράπεζα Θεμάτων. Το γεγονός δεν πρέπει να ανησυχεί τους μαθητές καθώς η περσινή εμπειρία έδειξε ότι δεν υπήρξαν “θύματα”.

Δύο νέα τμήματα θα υπάρχουν στο Μηχανογραφικό του 2023 στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Πρόκειται για το τμήμα Αειφορικής Γεωργίας στο Αγρίνιο και το τμήμα Γεωπονίας στο Μεσολόγγι.

Αύξηση των εισακτέων στις Στρατιωτικές Σχολές αναμένουμε φέτος στην προσπάθεια του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να καλύψει τις κενές θέσεις των δύο προηγούμενων ετών, που δημιουργήθηκαν από την ΕΒΕ και τους υψηλούς συντελεστές.

Διατηρούνται από πέρυσι:

Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ),με μικροαλλαγές στους συντελεστές κάποιων τμημάτων.

Οι διαφορετικοί συντελεστές βαρύτητας σε κάθε μάθημα σε κάθε τμήμα, που δίνουν διαφορετικά μόρια σε κάθε τμήμα για τον υποψήφιο. Και εδώ είχαμε κάποιες μικρές αλλαγές στους συντελεστές βαρύτητας σε κάποια τμήματα.

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις για τις σχολές ενστόλων θα γίνουν την άνοιξη, αφού προηγηθεί η έκδοση των προκηρύξεων και οι αιτήσεις προς τις σχολές.

Ο τρόπος εισαγωγής στα τρία τμήματα Μουσικών Σπουδών. Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν από τις Πανελλαδικές 2024.

Το διπλό μηχανογραφικό καταργήθηκε οριστικά. Αυτό σημαίνει ότι οι υποψήφιοι θα καταθέσουν ένα μόνο μηχανογραφικό έχοντας το δικαίωμα να δηλώσουν μέχρι και όλες τις σχολές του μηχανογραφικού, εφόσον περνούν το όριο της ΕΒΕ, όπως και πέρυσι.

Χρονοδιάγραμμα

Έχει ανακοινωθεί από το Υπουργείο Παιδείας το χρονοδιάγραμμα των εξετάσεων:

Λήξη μαθημάτων στα Γυμνάσια 30/05/2023

Λήξη εξετάσεων στα Γυμνάσια 15/06/2023

Λήξη μαθημάτων στα Λύκεια 19/05/2023

Ενδοσχολικές Εξετάσεις Γ Λυκείου 22/05 έως 30/05/2023

Προαγωγικές Εξετάσεις Α και Β Λυκείου 22/05 – 15/06/2023

Κλήρωση για Πρότυπα και Πειραματικά 28/04/2023

Εξετάσεις για Πρότυπα και Πειραματικά 29/04/2023

Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου 02/06 – 10/06/2023

Πανελλαδικές Εξετάσεις ΕΠΑΛ 01/06 – 16/06/2023

Πανελλαδικές Εξετάσεις Ειδικών Μαθημάτων17/06 – 29/06/2023

Εκτιμούμε ότι η συνέχεια θα έχει ως εξής:

Η ανακοίνωση των βαθμολογιών αναμένεται στα τέλη Ιουνίου 2023. Οι βαθμοί στα ειδικά μαθήματα θα ανακοινωθούν λίγες μέρες αργότερα.

Η ανακοίνωση των ΕΒΕ για κάθε τμήμα αναμένεται μέχρι 9 Ιουλίου.

Τα Μηχανογραφικά θα κατατεθούν από 9 Ιουλίου μέχρι 20 Ιουλίου και

Τα αποτελέσματα των Πανελλαδικών (οι βάσεις δηλαδή) θα ανακοινωθούν στα τέλη Ιουλίου.

Η Προκήρυξη εισαγωγής στις Στρατιωτικές Σχολές

Δημοσιεύτηκε την

Η Προκήρυξη εισαγωγής στις Στρατιωτικές Σχολές

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας η Προκήρυξη εισαγωγής στις Στρατιωτικές Σχολές

Υποβολή της Αίτησης


H υποβολή της Αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης του υποψηφίου, καθώς και των απαιτούμενων δικαιολογητικών γίνεται ηλεκτρονικά, μέσω σχετικής εφαρμογής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.asei-assy.mil.gr.

Ο/Η υποψήφιος/α εγγράφεται στην υπόψη εφαρμογή χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού του ταχυδρομείου (e-mail) και διαχειρίζεται προσωπικά την αίτησή του/της (επεξεργασία, προσωρινή αποθήκευση, οριστικοποίηση, μεταφόρτωση εγγράφων, αποστολή) πλήρως ηλεκτρονικά.

1. Έλληνες Εσωτερικού


α. Υποβολή ηλεκτρονικά Αίτησης-Δικαιολογητικών από τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 08:00 έως και την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 24:00.

β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά έως και την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023.

γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως και την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 24:00.

δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος–χρόνος): Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023.

2. Έλληνες Εξωτερικού


α. Υποβολή Αίτησης-Δικαιολογητικών από την Τετάρτη 28 Ιουνίου 2023 και ώρα 00:00 έως την Τρίτη 11 Ιουλίου 2023 και ώρα 24:00.

β. Έκδοση Κατάστασης Υποψηφίων με Ελλιπή Δικαιολογητικά έως τη Παρασκευή 14 Ιουλίου 2023.

γ. Υποβολή Ελλιπών Δικαιολογητικών έως την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023 και ώρα 24:00.

δ. Έκδοση τελικής κατάστασης δεκτών υποψηφίων για συμμετοχή στις ΠΚΕ καθώς και προγράμματος διεξαγωγής των ΠΚΕ (τόπος–χρόνος): Τετάρτη 26 Ιουλίου 2023.

3. Τονίζεται ότι, οι υποψήφιοι/ες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι:

α. Να μάθουν αν τα δικαιολογητικά τους έγιναν δεκτά ή όχι (μέσω της εφαρμογής) και να τα συμπληρώσουν, αν απαιτείται. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα γίνει από τα εξεταστικά κέντρα, όπως προβλέπουν οι Οργανισμοί λειτουργίας τους.

β. Να ενημερωθούν για το χρόνο και τον τόπο διεξαγωγής των ΠΚΕ.

Ενημέρωση κοινού


α. Γραφείο Ενημερώσεως Κοινού Αθηνών, Μεσογείων 227-231, Χολαργός Τ.Κ. 15561, τηλ. 2106598661-4

β. Γραφείο Ενημερώσεως Κοινού Θεσσαλονίκης, Γρηγορίου Λαμπράκη 3, Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54636, τηλ. 2310893238, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο gek.thessalonikis@mod.mil.gr

Η Προκήρυξη