Το φροντιστήριο ΒΑΣΗ είναι πλέον πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο της PASS – PROFESSIONAL AWARDING SERVICES SOLUTIONS!

Δημοσιεύτηκε την

Το φροντιστήριο ΒΑΣΗ ανακοινώνει τη στρατηγική συνεργασία του με τον Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Επιχειρήσεων PASS!

1. Δυνατότητα εκπαίδευσης για τον νέο Γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ.

2. Πιστοποίηση πληροφορικής βασικών δεξιοτήτων PASS.

3. Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε όλα τα επίπεδα του ΑΣΕΠ.

4. Απόκτηση αναγνωρισμένων Bachelors & Masters από το European Polytechnical University.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 23510-46196 ή στο email: basis.kat@gmail.com

H “PASS”βρίσκεται ανάμεσα στη λίστα των Φορέων που έχουν εγκριθεί για τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα της ΔΥΠΑ. Έχει πιστοποιηθεί από τον ΕΣΥΔ σε 29 προγράμματα Πιστοποίησης και έχει αποκλειστική συμφωνία συνεργασίας με το European Polytechnical University EPU Bulgaria. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα πιστοποίησης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και για τα 4 επίπεδα του ΑΣΕΠ (Β1, Β2, Γ1, Γ2), και έχει πιστοποιηθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ αλλά και τον ΕΣΥΔ στα πιστοποιητικά πληροφορικής βασικών δεξιοτήτων, που γίνονται αποδεκτά και από τον ΑΣΕΠ για τις προκηρύξεις του Δημοσίου.