Έκδοση Πιστοποιητικών Επταμελών Επιτροπών υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Δημοσιεύτηκε την

Έκδοση Πιστοποιητικών Επταμελών Επιτροπών υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις

Έναρξη διαδικασιών για την έκδοση Πιστοποιητικών Επταμελών Επιτροπών υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις για την Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ.152/ 148604/ Α5/30-11-2022 Εγκύκλιο, οι υποψήφιοι με σοβαρές παθήσεις που ενδιαφέρονται για να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, καλούνται να αποστείλουν Αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Τετάρτη 30 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022. σε μια από τις Επταμελείς Επιτροπές οι οποίες έχουν συγκροτηθεί σε 14 Νοσοκομεία της χώρας.

Επισημαίνουμε ότι η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών στις ανωτέρω ημερομηνίες, λόγω των ειδικών συνθηκών που διαμορφώθηκαν στα Νοσοκομεία για την αντιμετώπιση της πανδημίας (COVID-19), θα πρέπει να γίνει ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή και απόδειξη παραλαβής ή ταχυμεταφορά (courier) σε μία μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων και με καταληκτική ημερομηνία της ταχυδρομικής σήμανσης την Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022. Για το σκοπό αυτό οι υποψήφιοι πρέπει να συμβουλεύονται τα στοιχεία ταχυδρομικής αποστολής από τον συνημμένο στην εγκύκλιο πίνακα και εκτός από την ακριβή διεύθυνση του Νοσοκομείου που θα επιλέξουν, θα πρέπει αναφέρουν την ένδειξη «Για την Επταμελή Επιτροπή Εξέτασης δικαιολογητικών υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις».

Για την εγκύκλιο (pdf) πατήστε εδώ.

Για την αίτηση (doc) πατήστε εδώ.

Για το ΦΕΚ με την ΚΥΑ (pdf) πατήστε εδώ.

Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2023

Δημοσιεύτηκε την

Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2023.

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Η προθεσμία για φέτος ορίζεται από Τρίτη 29-11-2022 ως και Δευτέρα 12-12-2022 για όλους τους υποψηφίουςπου επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

Ο υποψήφιος (μαθητής ή απόφοιτος) μπορεί να προμηθεύεται την Αίτηση – Δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του είτε από το διαδίκτυο, είτε από το Λύκειό του. Στη συνέχεια θα συμπληρώνει την Αίτηση – Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr, στο  σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, αναρτώνται τα κατά περίπτωση υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος). Επίσης, αποστέλλονται ήδη στα Λύκεια οι σχετικές εγκύκλιοι με τα αντίστοιχα υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης.

Για τους υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση θα ακολουθήσει νεότερη εγκύκλιος σχετικά με τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν.

Στην ίδια προθεσμία (Τρίτη 29-11-2022 ως και Δευτέρα 12-12-2022), οι υποψήφιοι που τυχόν ενδιαφέρονται για τα 3 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής (το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστηµίου, το Τµήµα Μουσικής Επιστήµης και Τέχνης του Πανεπιστηµίου Μακεδονίας, και το Τµήµα Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων), εκτός από την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλουν και σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 3 Μουσικά Τμήματα.

Με την ευκαιρία ενημερώνουμε τους υποψηφίους:

1. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος και τις Σχολές της Ακαδημίας του Εμπορικού Ναυτικού πρέπει επιπλέον να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Στρατό, στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια Υπουργεία και να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις, οι οποίες προγραμματίζονται για το διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2023. Οι παραπάνω προκηρύξεις θα διατίθενται από τα Στρατολογικά Γραφεία, τα Αστυνομικά Τμήματα, την Πυροσβεστική και το Λιμενικό αντίστοιχα σε χρόνο που θα καθοριστεί από τα συναρμόδια Υπουργεία.

2. Όσοι υποψήφιοι ενδιαφέρονται για τα ΤΕΦΑΑ και θα συμμετάσχουν φέτος στις πανελλαδικές εξετάσεις, πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσουν την επιθυμία τους για τα ΤΕΦΑΑ, ώστε να συμμετάσχουν και στις πρακτικές δοκιμασίες (υγειονομική εξέταση και αγωνίσματα).

3. Υποψήφιοι για το 10% των θέσεων (χωρίς νέα εξέταση) μπορούν να είναι μόνο όσοι εξετάστηκαν πανελλαδικά το 2021 ή το 2022 (με τα ημερήσια ΓΕΛ ή με τα ημερήσια ΕΠΑΛ). Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για το 10% των θέσεων, δεν θα υποβάλουν τώρα την Αίτηση-Δήλωση, αλλά απευθείας μηχανογραφικό δελτίο. Αν τυχόν επιθυμούν εισαγωγή σε Στρατό, Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό, ΑΕΝ, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο αρμόδιο Υπουργείο και συμμετέχουν στις προκαταρκτικές εξετάσεις (Μάρτιος-Απρίλιος 2023).

Οι υποψήφιοι για το 10% με τελευταία εξέταση το 2021, θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους με την προϋπόθεση της ΕΒΕ, όπως αυτή διαμορφώθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2021. Οι υποψήφιοι για το 10% με τελευταία εξέταση το 2022, θα διεκδικήσουν την εισαγωγή τους με την προϋπόθεση της ΕΒΕ, όπως αυτή διαμορφώθηκε στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2022.

4. Όσοι από τους υποψηφίους εμπίπτουν στην ειδική κατηγορία των υποψηφίων-πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (για εισαγωγή στο 5% των θέσεων εισακτέων χωρίς εξετάσεις), πρέπει να απευθυνθούν σε κάποια από τις αρμόδιες επταμελείς επιτροπές των νοσοκομείων, για να αποκτήσουν πιστοποιητικό της πάθησής τους. Αυτοί οι υποψήφιοι, εφόσον δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις, δεν υποβάλλουν τώρα την Αίτηση-Δήλωση, αλλά θα καταθέσουν μηχανογραφικό σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν αργότερα.

Η Εγκύκλιος Γενικού Λυκείου

Η Εγκύκλιος ΕΠΑΛ

Δείτε το σχετικό Δελτίο Τύπου εδώ.

Αλλαγές στις σοβαρές παθήσεις για την εισαγωγή στα ΑΕΙ χωρίς εξετάσεις

Δημοσιεύτηκε την

Αλλαγές στις σοβαρές παθήσεις για την εισαγωγή στα ΑΕΙ χωρίς εξετάσεις

Οι υποψήφιοι των παρακάτω αναφερόμενων κατηγοριών εισάγονται χωρίς εξετάσεις στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (A.E.I.) Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης καθ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5% εφόσον είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης από Λύκειο ή αντίστοιχο Σχολείο της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Κριτήριο εισαγωγής είναι ο βαθμός του Απολυτηρίου Λυκείου.

Η Απόφαση

ΚΩΔΙΚΟΣΠΑΘΗΣΕΙΣ
01ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ-ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΕΦΕΞΗΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 02
02ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
03ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΜΦΟΤΕΡΟΠΛΕΥΡΗ ΒΑΡΗΚΟΪΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
04ΚΩΦΑΛΑΛΟΙ
05ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ Ή ΕΧΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΔΟΥΝ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ
06ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΙΑ
07ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΥΪΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ DUCHENNE Ή ΜΥΟΠΑΘΕΙΑ ΝΕΜΑΛΙΝΗΣ
08ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
09ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ (ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΝΟΣΗΣΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ Ή ΝΟΣΟΥΝ) ΑΠΟ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ (ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ, ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ)
10ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ BUDD CHIARI
11ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΝΟΣΟ ΤΟΥ FABRY
12ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ-ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ
13ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ
14ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ ΥΠΟ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
15ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΕΣ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ Ή ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ
16ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ – ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΕΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΗΞΕΩΣ
17ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
18ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΙΤΩΝΟΣ
19ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ
20ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ
21ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ
22ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ
23ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
24ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
25ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 Ή ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΟΜΕΝΟ ΤΥΠΟΥ MODDY ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ
26ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ-ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΕΦΕΞΗΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 52
27ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΔΟΝΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
28ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΦΑΙΝΥΛΚΕΤΟΝΟΥΡΙΑ
29ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΥΠΟ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ
30ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΡΡΥΘΜΟΓΟΝΟ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ
31ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΝΟΣΟ GAUCHER
32ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙΣΕΣ Ή ΜΗ
33ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ
34ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΑ ΜΕ ΔΕΞΙΟ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ
35ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
36ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ
37ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΓΛΥΚΟΓΟΝΙΑΣΕΙΣ
38ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ ΜΕ ΠΥΛΑΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
39ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ-ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΕΦΕΞΗΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 38
40ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΌ ΝΟΣΟ ΤΟΥ CROHN Η ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΥΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ Η ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
41ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΝΟΣΟ WILSON
42ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΝΕΥΡΙΝΩΜΑΤΩΣΗΣ (RECKLINGHAUSEN) ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ
43ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜA
44ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ, ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΘΗΣΗ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ Η ΚΑΙ ΚΝΣ
45ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ, ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΘΗΣΗ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
46ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΟΛΙΚΗ ΛΑΡΥΓΓΕΚΤΟΜΗ
47ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΡΑΝΙΟΦΑΡΥΓΓΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
48ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ, ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΘΗΣΗ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΝΕΦΡΩΝ Η/ΚΑΙ ΚΝΣ Η/ΚΑΙ ΟΡΟΓΟΝΩΝ ΥΜΕΝΩΝ Η/ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ
49ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΙΑ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ
50ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ-ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΕΦΕΞΗΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 40
51ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΜΕ ΟΛΙΚΗ ΠΡΩΚΤΟΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ ΜΟΝΙΜΗ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑ Ή ΥΦΟΛΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΕΙΛΕΟΠΡΩΚΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗ
52ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ Ή ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΥΠΟ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
53ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ KLIPPEL FEIL
54ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΥΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
55ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ-ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΤΑΙ ΕΦΕΞΗΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 80
56ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ ΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΗ
57ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΌ ΣΠΑΝΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ Η ΕΠΙΚΤΗΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ – ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
58ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ KLIPPER TRENAUNAY-WEBER
59ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΛΕΝΝΟΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΔΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 6
60ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑΤΟΜΥΟΣΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ, ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΘΗΣΗ,ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.
61ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ ΣΥΝΔΡΟΜΑ, ΟΠΩΣ ΟΙ ΚΡΥΟΠΥΡΙΝΟΠΑΘΕΙΕΣ (CAPS) (CINCA, FCAS ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ MUKLE WELLS) TRAPS (TNF-RECEPTOR ASSOCIATEDPERODIC SYNDROME), HIDS (HYPER IgD SYNDROME/MEVALONATE KINASEDEFICIENCY) DIRA (DEFICIENCY OF II 1 RECEPTOR ANTAGONIST) ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ.
62ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟΟΙΔΗΜΑ
63ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΑΛΟΗΘΗ ΟΓΚΟ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
64ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΡΗΞΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
65ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΔΥΣΕΡΥΘΡΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΜΕ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ
66ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΟΖΩΔΗ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ Ή ΝΟΣΟ ΤΟΥ BOURNEVILLE
67ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΜΑΡΦΑΝ
68ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ CROUZON Ή ΚΡΑΝΙΟΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΔΥΣΟΣΤΩΣΗ
69ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΛΟΡΕΟΣΤΩΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
70ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΧΘΥΑΣΙΟΕΙΔΗ ΕΡΥΘΡΟΔΕΡΜΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67%
71ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67%
72ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΜΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
73ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΝΟΣΟ KAWASAKI ΜΕ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑ ΝΟΣΟ Ή ΜΕ ΓΙΓΑΝΤΙΑ ΑΝΕΥΡΙΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΙΑΙΩΝ ΑΓΓΕΙΩΝ
74ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΦΥΛΛΩΔΗ ΙΧΘΥΑΣΗ
75ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΒΡΑΧΕΟΣ ΕΝΤΕΡΟΥ
76ΙΔΙΟΠΑΘΕΣ ΝΕΦΡΩΣΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΥΠΟ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
77ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ Ή ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ, ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΘΗΣΗ,ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
78ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΝΟΣΟΣΦΑΙΡΙΝΕΣ
79ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΠΕΙΡΑΜΑΤΟΝΕΦΡΙΤΙΔΑ ΥΠΟ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
80ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΛΟΙΜΩΞΗ HIV ΣΤΑΔΙΟΥ C) ΥΠΟ ΑΝΤΙΡΕΤΡΟΪΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 3
81ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΓΓΕΙΙΤΙΔΑ TAKAYASHU ΥΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ Ή ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
82ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΠΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ
83ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ ΕΝΖΥΜΟΥ ΟΡΝΙΘΙΝΟΤΡΑΝΣΚΑΡΒΑΜΥΛΑΣΗΣ
84ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΝΩΤΙΑΙΑ ΜΥΪΚΗ ΑΤΡΟΦΙΑ (SMA) ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67%
85ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΙΟΚΥΤΤΑΡΩΣΗ LANGERHANS
86ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗ GULLAIN BARRE ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
87ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΣΧΑΙΜΙΚΟ ΑΓΓΕΙΑΚΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
88ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΑΤΕΧΟΛΑΜΙΝΕΡΓΙΚΗ ΠΟΛΥΜΟΡΦΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ
89ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ LADD
90ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΪΟΥΣΑ ΟΙΚΟΓΕΝΗ ΕΝΔΟΗΠΑΤΙΚΗ ΧΟΛΟΣΤΑΣΗ 3 (PFIC3)
91ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΧΥΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
92ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΓΚΥΛΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Ή ΨΩΡΙΑΣΙΚΗ ΣΠΟΝΔΥΛΟΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΥΠΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ Ή ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
93ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΥΠΕΡΠΛΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΝΕΦΡΙΔΙΩΝ
94ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΜΥΟΚΛΟΝΙΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
95ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΤΥΠΟΥ ΔΕΞΙΑΣ ΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΗΜΙΠΛΗΓΙΑΣ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
96ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗ ΠΑΡΑΛΥΣΗ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
97ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΘΟΡΜΗΤΗ ΕΝΔΟΚΡΑΝΙΑ ΥΠΟΤΑΣΗ, ΣΥΝΔΡΟΜΟ CHIARI ΤΥΠΟΥ Ι ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
98ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΝΟΣΟ OLLIER ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
99ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΥΠΟΦΩΣΦΑΤΑΙΜΙΚΗ ΡΑΧΙΤΙΔΑ
100ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΧΡΟΝΙΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΞΟΝΙΚΗ ΠΟΛΥΝΕΥΡΟΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
101ΠΡΩΤΟΠΑΘΕΙΣ ΟΓΚΟΙ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΥ
102ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΕΣ ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ Α) ΜΕ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΝΟΣΟ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΟΥ EISENMENGER Β) ΚΥΑΝΩΤΙΚΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ Γ) ΔΙΠΛΟΕΞΟΔΟΣ ΔΕΞΙΑ ΚΟΙΛΙΑ Δ) ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ FONTAN Ή ΤΥΠΟΥ FONTAN Ε) ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΟΡΤΙΚΟΥ ΤΟΞΟΥ ΣΤ)ΑΤΡΗΣΙΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗΣ ΑΡΤΗΡΙΑΣ Ζ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΔΕΞΙΑ ΚΟΙΛΙΑ Η) ΜΟΝΗΡΗΣ ΚΟΙΛΙΑ Θ) ΑΡΤΗΡΙΑΚΟΣ ΚΟΡΜΟΣ Ι) ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΛΠΟΚΟΙΛΙΑΚΗΣ Ή ΚΟΙΛΟΑΡΤΗΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
103ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΤΡΙΕΣ ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ Ή ΆΛΛΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΕΦΟΣΟΝ Α) ΦΕΡΟΥΝ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ Β) ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ Γ) ΕΙΧΑΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥΣ ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ $NP, NTpro BNP)
104ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΛΑΣΜΑ ΕΞΩΘΗΣΗΣ ΙΣΟ Ή ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΤΟΥ 40%
105ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΝΩΜΑΛΙΑ EBSTEIN ΜΕ ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Δείτε τη σχετική απόφαση εδώ.

Αλλαγή συντελεστών βαρύτητας σε τμήμα από ΕΠΑΛ

Δημοσιεύτηκε την

Αλλαγή συντελεστών βαρύτητας σε τμήμα από ΕΠΑΛ

Το τμήμα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι) του Ιονίου Πανεπιστημίου θα έχει από εδώ και στο εξής τους εξής συντελεστές βαρύτητας:

Δείτε την αντίστοιχη υπουργική απόφαση εδώ.

Οι Συντελεστές ΕΒΕ για τις Πανελλαδικές 2023

Δημοσιεύτηκε την

Οι Συντελεστές ΕΒΕ για τις Πανελλαδικές 2023

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι υπεγράφη και αποστέλλεται προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο η Φ.251/140232/A5/11-11-2022 Υπουργική Απόφαση, στην οποία έχουν συγκεντρωθεί οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, καθώς και οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, τόσο αυτών που ορίστηκαν αρχικά όσο και αυτών που έχουν τροποποιηθεί κατόπιν πρότασης των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των Συναρμόδιων Υπουργείων, για την συμμετοχή των υποψηφίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023, για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε.

Δείτε στον πίνακα τις ΕΒΕ του 2023 και συγκρίνετέ τους με τους συντελεστές της ΕΒΕ του 2022. Δείτε επίσης τους συντελεστές της ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων.

ΚΑΟΝΟΜΑΙΔΡΥΜΑΕΠΣΥΝΤ ΕΒΕ 2023ΣΥΝΤ ΕΒΕ 2022ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 1ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 2
0127Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)ΕΚΠΑ10,90,90,9
0129Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)ΑΠΘ111,11
0225Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών – Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα)ΕΜΠ21,21,2
0227Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)ΑΠΘ21,051,05
0353Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα)ΔΠΘ2&3&40,80,8
1001Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (Ψαχνά Ευβοίας)ΕΚΠΑ2&3&40,80,8
1633Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα)Διεθνές Παν. Ελλάδας2&30,80,8
0326Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα)Γεωπονικό Παν.3&411
1610Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη)Διεθνές Παν. Ελλάδας1&2&3&40,80,8
0673Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον)Παν. Δυτ. Αττικής1&2&3&40,81
1241Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα)Παν. Ιωαννίνων1&2&3&411
1281Αειφορικής Γεωργίας (Αγρίνιο)Παν. Πάτρας2&3
1002Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Ψαχνά Ευβοίας)ΕΚΠΑ20,90,9
1276Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι)Παν. Πάτρας2&30,80,8
0614Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ. Νικολάου ΚρήτηςΑΣΤΕ1&40,80,80,7
0613Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης ΡόδουΑΣΤΕ1&40,80,80,7
0327Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα)Γεωπονικό Παν.2&311
0872Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. ΣειράΑστ. Σχολές1&2&40,80,8
0872Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. ΠολύτεκνοιΑστ. Σχολές1&2&40,80,8
0872Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. ΤρίτεκνοιΑστ. Σχολές1&2&40,80,8
0869Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Γεν. ΣειράΑστ. Σχολές1&2&40,80,8
0869Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ειδ. Κατ. ΠολύτεκνοιΑστ. Σχολές1&2&40,80,8
0869Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ειδ. Κατ. ΤρίτεκνοιΑστ. Σχολές1&2&40,80,8
0851Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) (Ειδ. Κατ. Α)Στρατ. Σχολές31,21,2
0851Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) (Ειδ. Κατ. Β)Στρατ. Σχολές31,21,2
0851Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) Γεν. ΣειράΣτρατ. Σχολές31,21,2
0877Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πολίτες)Σ.Π.Α.1&2&3&40,80,8
0871Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πυροσβέστες)Σ.Π.Α.1&2&3&40,80,8
0877Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Α (για πολίτες)Σ.Π.Α.1&2&3&40,80,8
0877Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Β (για πολίτες)Σ.Π.Α.1&2&3&40,80,8
0877Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Γ (για πολίτες)Σ.Π.Α.1&2&3&40,80,8
0668Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω)Παν. Δυτ. Αττικής10,90,9
0342Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα)Ιόνιο Παν.10,80,8
0231Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα)ΕΜΠ21111
0236Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος)Παν. Θεσσαλίας20,80,80,70,7
0233Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)ΑΠΘ21111
0779Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα)Παν. Ιωαννίνων20,80,80,80,8
0234Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη)ΔΠΘ20,80,80,70,7
0232Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα)Παν. Πάτρας21,21,20,90,9
0370Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά)Πολ. Κρήτης20,90,90,90,9
0870Αστυφυλάκων Γεν. ΣειράΑστ. Σχολές1&2&40,80,8
0870Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. ΠολύτεκνοιΑστ. Σχολές1&2&40,80,8
0870Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. ΤρίτεκνοιΑστ. Σχολές1&2&40,80,8
0176Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)Παν. Μακεδ.1&41,21,2
1609Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη)Διεθνές Παν. Ελλάδας10,80,85
0678Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω)Παν. Δυτ. Αττικής311
1615Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)Διεθνές Παν. Ελλάδας31,21,2
0282Βιολογίας (Ηράκλειο)Παν. Κρήτης2&311
0277Βιολογίας (Αθήνα)ΕΚΠΑ2&31,21,2
0279Βιολογίας (Θεσσαλονίκη)ΑΠΘ2&31,21,2
0281Βιολογίας (Πάτρα)Παν. Πάτρας2&311,2
0280Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα)Παν. Ιωαννίνων2&31,21,2
0336Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς)Παν. Πειραιά2&41,21,2
0325Βιοτεχνολογίας (Αθήνα)Γεωπονικό Παν.2&31,21,2
0284Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα)Παν. Θεσσαλίας2&31,20,8
0131Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)ΕΚΠΑ10,80,80,7
0133Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)ΑΠΘ10,80,80,7
0135Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)ΕΚΠΑ10,80,80,7
0137Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)ΑΠΘ10,80,80,7
0356Γεωγραφίας (Αθήνα)Χαροκόπειο2&40,90,9
0310Γεωγραφίας (Μυτιλήνη)Παν. Αιγαίου2&40,80,8
0283Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα)ΕΚΠΑ20,920,95
0285Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη)ΑΠΘ20,80,82
0287Γεωλογίας (Πάτρα)Παν. Πάτρας20,80,85
1422Γεωπονίας – Αγροτεχνολογίας (Λάρισα)Παν. Θεσσαλίας2&30,80,8
1242Γεωπονίας (Άρτα)Παν. Ιωαννίνων2&30,80,8
1657Γεωπονίας (Ηράκλειο)Ελληνικό Μεσογειακό Παν.2&30,80,8
1634Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη)Διεθνές Παν. Ελλάδας2&30,90,9
0273Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη)ΑΠΘ2&31,11,1
1511Γεωπονίας (Καλαμάτα)Παν. Πελ/νήσου2&30,80,8
1280Γεωπονίας (Μεσολόγγι)Παν. Πάτρας2&30,8
1552Γεωπονίας (Φλώρινα)Παν. Δυτ. Μακεδ.2&30,80,8
0360Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος)Παν. Θεσσαλίας2&30,80,8
0274Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος)Παν. Θεσσαλίας2&30,90,9
0186Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή)ΔΠΘ10,80,8
1423Γλωσσικών και Διπολιτισμικών Σπουδών (Βόλος)Παν. Θεσσαλίας10,80,8
0674Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω)Παν. Δυτ. Αττικής2&40,810,80,8
0212Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα)ΔΠΘ2&3&40,80,8
1061Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)Γεωπονικό Παν.2&30,80,8
1632Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα)Διεθνές Παν. Ελλάδας2&30,80,8
0275Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)ΑΠΘ2&30,81
1424Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα)Παν. Θεσσαλίας2&3&40,80,8
1627Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς)Διεθνές Παν. Ελλάδας2&40,80,8
0124Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)Πάντειο1&41,21,2
1425Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα)Παν. Θεσσαλίας30,80,8
0679Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αιγάλεω)Παν. Δυτ. Αττικής30,90,9
0147Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη)ΑΠΘ10,90,90,8
1426Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (Τρίκαλα)Παν. Θεσσαλίας30,850,85
1004Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας)ΕΚΠΑ411
0150Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα)ΟΠΑ41,21,2
1549Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη)Παν. Δυτ. Μακεδ.40,80,8
0161Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)Παν. Μακεδ.1&41,21,21,1
0355Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς)Παν. Πειραιά1&41,21,21
0179Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα)Πάντειο1&4111
1063Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα)Γεωπονικό Παν.40,80,8
0669Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω)Παν. Δυτ. Αττικής41,21,2
1427Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα)Παν. Θεσσαλίας40,90,9
0352Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα)Παν. Πάτρας41,11
0320Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος)Παν. Αιγαίου40,80,8
1005Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα)ΕΚΠΑ41,21,2
1514Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα)Παν. Πελ/νήσου40,80,8
1655Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο)Ελληνικό Μεσογειακό Παν.40,90,9
1603Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη)Διεθνές Παν. Ελλάδας2&40,80,8
1605Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη)Διεθνές Παν. Ελλάδας41,11,1
0670Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω)Παν. Δυτ. Αττικής4111
1283Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα)Παν. Πάτρας40,80,90,7
1656Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος)Ελληνικό Μεσογειακό Παν.40,80,8
0240Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα)ΟΠΑ41,21,2
1607Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα)Διεθνές Παν. Ελλάδας40,80,8
1544Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη)Παν. Δυτ. Μακεδ.40,80,8
1282Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα)Παν. Πάτρας41,11,02
1518Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη)Παν. Πελ/νήσου40,90,9
Εικαστικών Τεχνών Ανωτ. Σχολής Καλών Τεχνών (Αθήνα)ΑΣΚΤ
Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης (Ιωάννινα)Παν. Ιωαννίνων
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (Θεσσαλονίκη)ΑΠΘ
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (Φλώρινα)Παν. Δυτ. Μακεδ.
0154Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα)ΕΚΠΑ1&2&3&40,80,8
0174Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη)Παν. Μακεδ.11,21,2
0507Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών ΜηχανικώνΑΣΠΑΙΤΕ20,850,8
0497Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχναικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων ΜηχανικώνΑΣΠΑΙΤΕ20,850,8
0477Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Μαρούσι)ΑΣΠΑΙΤΕ20,850,85
0776Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Μαρούσι)ΑΣΠΑΙΤΕ20,850,85
0106Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή)ΔΠΘ10,80,8
0148Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα)ΕΚΠΑ1110,8
1551Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά)Παν. Δυτ. Μακεδ.1&40,860,860,7
0153Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα)Πάντειο1111
0294Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα)Χαροκόπειο31,21,2
1516Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας (Καλαμάτα)Παν. Πελ/νήσου30,90,9
0324Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Αθήνα)Γεωπονικό Παν.2&311
1428Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Λάρισα)Παν. Θεσσαλίας2&30,80,8
1278Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο)Παν. Πάτρας2&30,820,82
0684Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω)Παν. Δυτ. Αττικής2&31,11,1
1452Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι)Ιόνιο Παν.2&30,80,8
1635Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη)Διεθνές Παν. Ελλάδας2&30,91
1512Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα)Παν. Πελ/νήσου2&30,80,8
0200Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο)Παν. Κρήτης20,80,8
0328Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα)Γεωπονικό Παν.2&31,21,2
1429Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα)Παν. Θεσσαλίας2&30,80,8
0372Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος)Παν. Αιγαίου2&30,80,8
0288Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα)Παν. Πάτρας20,80,8
0216Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο)Παν. Κρήτης2&41,21,2
0401Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα)ΕΚΠΑ1&2&3&40,80,80,7
0403Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)ΑΠΘ1&2&3&40,810,8
0404Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή)ΔΠΘ1&2&3&40,80,80,7
0402Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)ΑΠΘ1&2&3&40,80,80,7
0405Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα)Παν. Θεσσαλίας1&2&3&4110,7
0323Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα)Γεωπονικό Παν.2&311
1613Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη)Διεθνές Παν. Ελλάδας31,21,2
1653Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία)Ελληνικό Μεσογειακό Παν.30,80,8
0685Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω)Παν. Δυτ. Αττικής2&30,90,9
0134Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)ΑΠΘ1&2&3&40,80,8
0136Επιστημων της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα)Παν. Πάτρας1&2&3&40,90,8
1286Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα)Παν. Πάτρας1&2&3&41,21,15
0160Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη)ΔΠΘ1&2&3&40,80,8
0162Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος)Παν. Αιγαίου1&2&3&40,80,8
0680Εργοθεραπείας (Αιγάλεω)Παν. Δυτ. Αττικής31,21,2
1558Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα)Παν. Δυτ. Μακεδ.30,80,8
0675Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αθήνα)Παν. Δυτ. Αττικής2&410,9511
1626Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες)Διεθνές Παν. Ελλάδας2&40,80,80,70,7
0801Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα (Ειδ. Κατ. Α)Στρατ. Σχολές211,2
0801Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα (Ειδ. Κατ. Β)Στρατ. Σχολές211,2
0801Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Όπλα Γεν. ΣειράΣτρατ. Σχολές211,2
0806Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα (Ειδ. Κατ Β)Στρατ. Σχολές211,2
0806Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα (Ειδ. Κατ. Α)Στρατ. Σχολές211,2
0806Ευελπίδων (ΣΣΕ) – Σώματα Γεν. ΣειράΣτρατ. Σχολές211,2
1211Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) – Επιστήμη και Τεχνολογία ΥπολογιστώνΠαν. Μακεδ.2&41,21,2
1212Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) – Πληροφοριακά ΣυστήματαΠαν. Μακεδ.2&41,21,2
0246Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Αθήνα)ΕΜΠ21,21,2
0387Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω)Παν. Δυτ. Αττικής211
0220Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος)Παν. Θεσσαλίας211
0223Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη)ΔΠΘ21,21,2
0217Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα)ΕΜΠ21,21,2
1660Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο)Ελληνικό Μεσογειακό Παν.20,80,8
0219Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη)ΑΠΘ21,21,2
1564Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη)Παν. Δυτ. Μακεδ.211,2
1522Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα)Παν. Πελ/νήσου20,850,85
0331Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά)Πολ. Κρήτης21,21,2
0221Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα)Παν. Πάτρας21,21,2
1662Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά)Ελληνικό Μεσογειακό Παν.2&40,80,8
0146Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα)ΕΚΠΑ10,80,8
0362Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο)Παν. Πελ/νήσου10,80,8
0169Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα)Παν. Πάτρας10,890,89
0168Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)ΑΠΘ1&2&3&40,80,8
0101Θεολογίας (Αθήνα)ΕΚΠΑ10,80,8
0103Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)ΑΠΘ10,80,8
0780Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)-Μουσουλμανικών ΣπουδώνΑΠΘ10,80,8
0384Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα)ΑΣΚΤ10,850,85
0302Ιατρικής (Αλεξανδρούπολη)ΔΠΘ31,21,2
0295Ιατρικής (Αθήνα)ΕΚΠΑ31,21,2
0304Ιατρικής (Ηράκλειο)Παν. Κρήτης31,21,2
0297Ιατρικής (Θεσσαλονίκη)ΑΠΘ31,21,2
0301Ιατρικής (Ιωάννινα)Παν. Ιωαννίνων31,21,2
0300Ιατρικής (Λάρισα)Παν. Θεσσαλίας31,21,2
0299Ιατρικής (Πάτρα)Παν. Πάτρας31,21,2
0831Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ Β)Στρατ. Σχολές31,21,2
0831Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ. Α)Στρατ. Σχολές31,21,2
0831Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. ΣειράΣτρατ. Σχολές31,21,2
0827Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας (Ειδ. Κατ. Α)Στρατ. Σχολές21,21,2
0827Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας (Ειδ. Κατ.Β)Στρατ. Σχολές21,21,2
0827Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας Γεν. ΣειράΣτρατ. Σχολές21,21,2
0886Ικάρων (ΣΙ) Διοικητικών (Ειδ. Κατ. Α)Στρατ. Σχολές41,21,2
0886Ικάρων (ΣΙ) Διοικητικών (Ειδ. Κατ. Β)Στρατ. Σχολές41,21,2
0886Ικάρων (ΣΙ) Διοικητικών Γεν. ΣειράΣτρατ. Σχολές41,21,2
0885Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής (Ειδ. Κατ. Β)Στρατ. Σχολές2&41,21,2
0885Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής (Ειδ. Κατ. Α)Στρατ. Σχολές2&41,21,2
0885Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής Γεν. ΣειράΣτρατ. Σχολές2&41,21,2
0887Ικάρων (ΣΙ) Εφοδιαστών (Ειδ. Κατ. Α)Στρατ. Σχολές41,21,2
0887Ικάρων (ΣΙ) Εφοδιαστών (Ειδ. Κατ. Β)Στρατ. Σχολές41,21,2
0887Ικάρων (ΣΙ) Εφοδιαστών Γεν. ΣειράΣτρατ. Σχολές41,21,2
0821Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι (Ειδ. Κατ Β)Στρατ. Σχολές21,21,2
0821Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι (Ειδ. Κατ. Α)Στρατ. Σχολές21,21,2
0821Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι Γεν. ΣειράΣτρατ. Σχολές21,21,2
0884Ικάρων (ΣΙ) Μετεωρολόγων (Ειδ. Κατ. Α)Στρατ. Σχολές21,21,2
0884Ικάρων (ΣΙ) Μετεωρολόγων (Ειδ. Κατ. Β)Στρατ. Σχολές21,21,2
0884Ικάρων (ΣΙ) Μετεωρολόγων Γεν. ΣειράΣτρατ. Σχολές21,21,2
0826Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) (Ειδ. Κατ Β)Στρατ. Σχολές21,21,2
0826Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) (Ειδ. Κατ. Α)Στρατ. Σχολές21,21,2
0826Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. ΣειράΣτρατ. Σχολές21,21,2
0183Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)ΕΚΠΑ10,80,80,7
0145Ιστορίας (Κέρκυρα)Ιόνιο Παν.10,80,8
0104Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα)Παν. Πελ/νήσου10,80,85
0177Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος)Παν. Θεσσαλίας10,80,8
0110Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αθήνα)ΕΚΠΑ111
0112Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη)ΑΠΘ11,21,2
0114Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα)Παν. Ιωαννίνων10,90,9
1284Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Πάτρα)Παν. Πάτρας10,80,8
0116Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο)Παν. Κρήτης10,80,8
0108Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή)ΔΠΘ10,80,8
0173Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα)ΕΚΠΑ1&2&3&411
0182Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)ΕΚΠΑ10,80,80,7
0139Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)ΑΠΘ10,80,80,8
0163Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη)ΑΠΘ1&2&3&411
0165Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα)Πάντειο10,80,8
0167Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη)Παν. Αιγαίου10,80,8
0671Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω)Παν. Δυτ. Αττικής10,80,8
1652Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο)Ελληνικό Μεσογειακό Παν.111,1
1301Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή)ΔΠΘ11,11,1
0105Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Αθήνα)ΕΚΠΑ10,80,8
0107Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη)ΑΠΘ10,80,8
0187Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος)Παν. Πελ/νήσου10,850,95
0159Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα)Πάντειο1&40,80,8
1302Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή)ΔΠΘ1&40,80,8
1006Κοινωνιολογίας (Αθήνα) – ΕΚΠΑΕΚΠΑ111
0126Κοινωνιολογίας (Αθήνα) – ΠάντειοΠάντειο10,90,9
0348Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη)Παν. Αιγαίου10,80,8
0149Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο)Παν. Κρήτης10,80,8
0307Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη)ΑΠΘ31,21,2
0308Κτηνιατρικής (Καρδίτσα)Παν. Θεσσαλίας31,21,2
0841Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ Β)Στρατ. Σχολές31,21,2
0841Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ. Α)Στρατ. Σχολές31,21,2
0841Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. ΣειράΣτρατ. Σχολές31,21,2
1606Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη)Διεθνές Παν. Ελλάδας41,11,1
0347Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα)ΟΠΑ41,21,2
0672Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω)Παν. Δυτ. Αττικής41,21,1
1654Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο)Ελληνικό Μεσογειακό Παν.40,80,8
0337Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη)Παν. Μακεδ.41,21,2
1604Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα)Διεθνές Παν. Ελλάδας40,80,8
1513Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα)Παν. Πελ/νήσου40,80,8
1545Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη)Παν. Δυτ. Μακεδ.40,80,8
1430Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα)Παν. Θεσσαλίας40,80,8
1244Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα)Παν. Ιωαννίνων40,80,8
1245Λογοθεραπείας (Ιωάννινα)Παν. Ιωαννίνων311
1515Λογοθεραπείας (Καλαμάτα)Παν. Πελ/νήσου30,90,9
1274Λογοθεραπείας (Πάτρα)Παν. Πάτρας31,051,15
0243Μαθηματικών (Αθήνα)ΕΚΠΑ21,21,2
0245Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη)ΑΠΘ21,21,2
0249Μαθηματικών (Ιωάννινα)Παν. Ιωαννίνων21,051,05
1555Μαθηματικών (Καστοριά)Παν. Δυτ. Μακεδ.20,80,8
1432Μαθηματικών (Λαμία)Παν. Θεσσαλίας20,80,8
0247Μαθηματικών (Πάτρα)Παν. Πάτρας20,80,9
0252Μαθηματικών (Σάμος)Παν. Αιγαίου20,80,8
0248Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) – Εφαρμοσμένων ΜαθηματικώνΠαν. Κρήτης20,80,8
0251Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) – ΜαθηματικώνΠαν. Κρήτης20,80,8
0681Μαιευτικής (Αιγάλεω)Παν. Δυτ. Αττικής31,11
1614Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη)Διεθνές Παν. Ελλάδας311
1553Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα)Παν. Δυτ. Μακεδ.30,80,8
0314Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα)ΟΠΑ41,21,2
0181Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος)Παν. Αιγαίου10,80,8
0388Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω)Παν. Δυτ. Αττικής2&30,80,8
0389Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω)Παν. Δυτ. Αττικής2&411
0272Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα)Παν. Ιωαννίνων20,850,85
0340Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα)Παν. Ιωαννίνων21,21,2
0215Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα)Παν. Πάτρας21,21,2
0241Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών (Αθήνα)ΕΜΠ20,80,8
0222Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος)Παν. Αιγαίου2&40,80,8
1541Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Κοζάνη)Παν. Δυτ. Μακεδ.20,80,8
0242Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά)Πολ. Κρήτης20,80,8
1624Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη)Διεθνές Παν. Ελλάδας2&411
0224Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη)ΔΠΘ2&41,11,1
0230Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά)Πολ. Κρήτης2&41,21,2
1623Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)Διεθνές Παν. Ελλάδας20,80,8
0476Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη)ΔΠΘ20,80,8
0344Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος)Παν. Αιγαίου2&40,80,8
1625Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη)Διεθνές Παν. Ελλάδας2&41,21,2
0390Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω)Παν. Δυτ. Αττικής2&41,21,2
1622Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες)Διεθνές Παν. Ελλάδας2&411
1542Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη)Παν. Δυτ. Μακεδ.2&40,80,8
0238Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος)Παν. Αιγαίου2&40,90,9
0391Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Αιγάλεω)Παν. Δυτ. Αττικής20,80,8
1620Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Σέρρες)Διεθνές Παν. Ελλάδας20,80,8
0363Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη)ΑΠΘ20,880,88
0228Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος)Παν. Θεσσαλίας20,80,8
0213Μηχανολόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα)Παν. Πάτρας21,21,2
0209Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)ΕΜΠ21,21,2
0392Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω)Παν. Δυτ. Αττικής21,111,11
0332Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος)Παν. Θεσσαλίας21,21,2
1659Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο)Ελληνικό Μεσογειακό Παν.20,80,8
0211Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)ΑΠΘ21,21,2
0210Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη)Παν. Δυτ. Μακεδ.21,21,2
1523Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα)Παν. Πελ/νήσου20,850,85
1619Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες)Διεθνές Παν. Ελλάδας20,80,8
0880Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Γεν. ΣειράΣτρατ. Σχολές2&411
0880Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ Β)Στρατ. Σχολές2&411
0880Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ. Α)Στρατ. Σχολές2&411
0879Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατέυθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ Β)Στρατ. Σχολές211
0879Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατέυθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ. Α)Στρατ. Σχολές211
0879Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατέυθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Γεν. ΣειράΣτρατ. Σχολές211
0878Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ. Α)Στρατ. Σχολές211
0878Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Γεν. ΣειράΣτρατ. Σχολές211
0878Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) – Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ Β)Στρατ. Σχολές211
0864Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) (Ειδ. Κατ. Α)Στρατ. Σχολές2&40,91
0864Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Γεν. ΣειράΣτρατ. Σχολές2&40,91
0862Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Όπλα (Ειδ. Κατ.Β)Στρατ. Σχολές20,91
0862Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Όπλα Γεν. ΣειράΣτρατ. Σχολές20,91
0862Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Όπλα (Ειδ. Κατ. Α)Στρατ. Σχολές20,91
0863Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα Γεν. ΣειράΣτρατ. Σχολές2&40,91
0863Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα (Ειδ. Κατ. Α)Στρατ. Σχολές2&40,91
0863Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) – Σώματα (Ειδ. Κατ. Β)Στρατ. Σχολές2&40,91
0290Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη)ΔΠΘ2&31,21,2
0409Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη)Παν. Μακεδ.1&2&3&4
1664Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο)Ελληνικό Μεσογειακό Παν.2&40,80,8
0408Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)ΕΚΠΑ1&2&3&40,90,90,80,8
1248Μουσικών Σπουδών (Άρτα)Παν. Ιωαννίνων1&2&3&4
0406Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)ΑΠΘ1&2&3&40,80,90,80,8
0407Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)Ιόνιο Παν.1&2&3&4
0393Ναυπηγών Μηχανικών (Αιγάλεω)Παν. Δυτ. Αττικής20,90,9
0229Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)ΕΜΠ21,21,2
0811Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι (Ειδ. Κατ Β)Στρατ. Σχολές20,91,2
0811Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι (Ειδ. Κατ. Α)Στρατ. Σχολές20,91,2
0811Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι Γεν. ΣειράΣτρατ. Σχολές20,91,2
0816Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί (Ειδ. Κατ Β)Στρατ. Σχολές20,91,2
0816Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί (Ειδ. Κατ. Α)Στρατ. Σχολές20,91,2
0816Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί Γεν. ΣειράΣτρατ. Σχολές20,91,2
0157Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς)Παν. Πειραιά41,21,21,1
0180Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος)Παν. Αιγαίου411
0117Νομικής (Αθήνα)ΕΚΠΑ11,21,2
0119Νομικής (Θεσσαλονίκη)ΑΠΘ11,21,2
0121Νομικής (Κομοτηνή)ΔΠΘ11,21,2
0866Νομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ Β)Στρατ. Σχολές11,21,2
0866Νομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ. Α)Στρατ. Σχολές11,21,2
0866Νομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. ΣειράΣτρατ. Σχολές11,21,2
0306Νοσηλευτικής (Αθήνα)ΕΚΠΑ31,21,2
0682Νοσηλευτικής (Αιγάλεω)Παν. Δυτ. Αττικής31,11,1
1617Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο)Διεθνές Παν. Ελλάδας311
1651Νοσηλευτικής (Ηράκλειο)Ελληνικό Μεσογειακό Παν.310,8
1618Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη)Διεθνές Παν. Ελλάδας311
1249Νοσηλευτικής (Ιωάννινα)Παν. Ιωαννίνων30,80,8
1433Νοσηλευτικής (Λάρισα)Παν. Θεσσαλίας30,80,8
1272Νοσηλευτικής (Πάτρα)Παν. Πάτρας30,950,9
0190Νοσηλευτικής (Τρίπολη)Παν. Πελ/νήσου30,90,9
0385Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας (Κέρκυρα)Ιόνιο Παν.10,80,80,80,8
0303Οδοντιατρικής (Αθήνα)ΕΚΠΑ31,21,2
0305Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη)ΑΠΘ311
0836Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ Β)Στρατ. Σχολές31,21,2
0836Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ. Α)Στρατ. Σχολές31,21,2
0836Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. ΣειράΣτρατ. Σχολές31,21,2
0144Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Αθήνα)Χαροκόπειο41,11,1
0312Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα)ΟΠΑ41,21,2
0315Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς)Παν. Πειραιά41,21,2
0612Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος)Παν. Αιγαίου40,80,80,7
0152Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα)Πάντειο41,21,2
0867Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ Β)Στρατ. Σχολές41,21,2
0867Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ. Α)Στρατ. Σχολές41,21,2
0867Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. ΣειράΣτρατ. Σχολές41,21,2
0309Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα)ΕΚΠΑ41,21,2
0350Οικονομικών Επιστημών (Βόλος)Παν. Θεσσαλίας411
0311Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)ΑΠΘ41,21,2
0317Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)Παν. Μακεδ.41,21,2
0345Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα)Παν. Ιωαννίνων411
1548Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά)Παν. Δυτ. Μακεδ.40,80,8
0097Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή)ΔΠΘ411
0319Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα)Παν. Πάτρας41,21,2
0321Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο)Παν. Κρήτης41,11,1
1602Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες)Διεθνές Παν. Ελλάδας40,80,8
0361Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη)Παν. Πελ/νήσου411
0400Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη)Παν. Πελ/νήσου40,80,8
0313Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα)ΟΠΑ41,21,2
1546Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)Παν. Δυτ. Μακεδ.40,80,8
0322Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη)Παν. Μακεδ.41,21,2
0316Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς)Παν. Πειραιά41,21,2
1601Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες)Διεθνές Παν. Ελλάδας40,80,8
1007Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας ΕκπαίδευσηςΕΚΠΑ10,80,8
0128Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα)ΕΚΠΑ1&2&3&41,21,2
0142Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη)ΔΠΘ1&2&3&40,80,8
0164Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος)Παν. Θεσσαλίας1&2&3&40,80,8
0140Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)ΑΠΘ1&2&3&40,80,8
0130Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα)Παν. Ιωαννίνων1&2&3&411
0132Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)Παν. Κρήτης1&2&3&411
0143Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος)Παν. Αιγαίου1&2&3&40,80,8
0334Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)Παν. Δυτ. Μακεδ.1&2&3&40,80,8
0178Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος)Παν. Θεσσαλίας1&2&3&411
0156Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα)Παν. Ιωαννίνων1&2&3&411
0341Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα)Παν. Δυτ. Μακεδ.1&2&3&411
0166Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος)Παν. Θεσσαλίας1&2&3&40,80,8
0158Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)Παν. Κρήτης1&2&3&40,91
1517Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο)Παν. Πελ/νήσου1&2&3&40,80,8
1453Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος)Ιόνιο Παν.2&3&40,80,8
1434Περιβάλλοντος (Λάρισα)Παν. Θεσσαλίας2&3&40,80,8
0276Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη)Παν. Αιγαίου2&3&40,80,8
1064Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα)Γεωπονικό Παν.40,80,8
0333Πληροφορικής (Αθήνα)ΟΠΑ2&41,21,2
0338Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη)ΑΠΘ2&41,21,2
1630Πληροφορικής (Καβάλα)Διεθνές Παν. Ελλάδας2&41,11,1
1554Πληροφορικής (Καστοριά)Παν. Δυτ. Μακεδ.2&40,90,8
0366Πληροφορικής (Κέρκυρα)Ιόνιο Παν.2&411
0339Πληροφορικής (Πειραιάς)Παν. Πειραιά2&41,21,2
0412Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα)Χαροκόπειο2&41,21,2
0330Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα)ΕΚΠΑ2&41,21,2
1250Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα)Παν. Ιωαννίνων2&40,80,8
0099Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία)Παν. Θεσσαλίας2&40,80,8
0098Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου (Τρίπολη)Παν. Πελ/νήσου2&411
0369Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία)Παν. Θεσσαλίας2&3&40,80,8
0373Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή)ΔΠΘ10,80,8
0351Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο)Παν. Κρήτης10,80,8
0123Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)ΕΚΠΑ11,21,2
0411Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος)Παν. Πελ/νήσου111,05
0125Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Αθήνα)Πάντειο111
0357Πολιτικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)ΑΠΘ10,80,8
0201Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα)ΕΜΠ21,21,2
0394Πολιτικών Μηχανικών (Αιγάλεω)Παν. Δυτ. Αττικής20,930,93
0208Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος)Παν. Θεσσαλίας211
0203Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)ΑΠΘ20,80,8
0207Πολιτικών Μηχανικών (Ξάνθη)ΔΠΘ20,90,9
0205Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα)Παν. Πάτρας21,21,2
1524Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα)Παν. Πελ/νήσου20,80,8
1621Πολιτικών Μηχανικών (Σέρρες)Διεθνές Παν. Ελλάδας20,80,8
0354Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη)Παν. Αιγαίου1&40,80,8
1435Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (Βόλος)Παν. Θεσσαλίας1&40,80,8
0413Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών ΑθήναςΑΕΑ Αθήνας10,80,8
0416Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Ηρακλείου ΚρήτηςΑΕΑ Κρήτης10,80,8
0192Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών (Αθήνα) – Ρωσικής Γλώσσας και ΦιλολογίαςΕΚΠΑ10,80,9
0329Στατιστικής (Αθήνα)ΟΠΑ2&41,21,2
0218Στατιστικής και Αναλογιστικών – Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος)Παν. Αιγαίου2&40,80,8
1547Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Γρεβενά)Παν. Δυτ. Μακεδ.2&40,80,8
0318Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς)Παν. Πειραιά2&41,21,2
0676Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Αιγάλεω)Παν. Δυτ. Αττικής20,80,80,7
1436Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα)Παν. Θεσσαλίας20,80,8
0882Σχολη Δοκιμων Λιμενοφυλακων (Ειδ. Κατ. Α και Β)Λ.Σ – Ελ. Ακτ.1&2&3&40,90,9
0882Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Γεν. ΣειράΛ.Σ – Ελ. Ακτ.1&2&3&40,90,9
0881Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελλ. Ακτοφυλακής (Ειδ. Κατ. Α και Β)Λ.Σ – Ελ. Ακτ.1&2&3&40,90,9
0881Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος – Ελλ. Ακτοφυλακής Γεν. ΣειράΛ.Σ – Ελ. Ακτ.1&2&3&40,90,9
0818Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Κοιν. ΚριτήριαΑ.Ε.Ν.2&40,80,8
0818Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ ΠολύτεκνοιΑ.Ε.Ν.2&40,80,8
0818Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ ΤρίτεκνοιΑ.Ε.Ν.2&40,80,8
0818Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν. ΣειράΑ.Ε.Ν.2&40,80,8
0817Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ ΠολύτεκνοιΑ.Ε.Ν.2&40,80,8
0817Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ ΤρίτεκνοιΑ.Ε.Ν.2&40,80,8
0817Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν. ΣειράΑ.Ε.Ν.2&40,80,8
0817Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Κοιν. ΚριτήριαΑ.Ε.Ν.2&40,80,8
0876Σχολή Πυροσβεστών Γεν. Σειρά (για πολίτες)Σ.Π.Α.1&2&3&40,80,8
0876Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Α (για πολίτες)Σ.Π.Α.1&2&3&40,80,8
0876Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Β (για πολίτες)Σ.Π.Α.1&2&3&40,80,8
0876Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Γ (για πολίτες)Σ.Π.Α.1&2&3&40,80,8
1008Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά Ευβοίας)ΕΚΠΑ2&40,850,85
0367Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα)Ιόνιο Παν.1&2&3&40,80,8
1455Τουρισμού (Κέρκυρα)Ιόνιο Παν.40,80,80,8
0375Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς)Παν. Πειραιά41,21,21,1
0188Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (Αθήνα)ΕΚΠΑ111
0289Φαρμακευτικής (Αθήνα)ΕΚΠΑ31,21,2
0291Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη)ΑΠΘ31,21,2
0293Φαρμακευτικής (Πάτρα)Παν. Πάτρας31,21,2
0846Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη (Ειδ. Κατ Β)Στρατ. Σχολές31,21,2
0846Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη (Ειδ. Κατ. Α)Στρατ. Σχολές31,21,2
0846Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη Γεν. ΣειράΣτρατ. Σχολές31,21,2
0189Φιλολογίας (Καλαμάτα)Παν. Πελ/νήσου10,80,9
0109Φιλολογίας (Αθήνα)ΕΚΠΑ11,11,2
0111Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)ΑΠΘ11,21,2
0113Φιλολογίας (Ιωάννινα)Παν. Ιωαννίνων10,90,9
0175Φιλολογίας (Πάτρα)Παν. Πάτρας10,81
0115Φιλολογίας (Ρέθυμνο)Παν. Κρήτης10,80,8
0122Φιλοσοφίας (Ιωάννινα)Παν. Ιωαννίνων10,850,85
0120Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη)ΑΠΘ111,2
1010Φιλοσοφίας (Αθήνα)ΕΚΠΑ111,1
0102Φιλοσοφίας (Πάτρα)Παν. Πάτρας10,80,8
0138Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Ρέθυμνο)Παν. Κρήτης10,80,8
0253Φυσικής (Αθήνα)ΕΚΠΑ21,21,2
0261Φυσικής (Ηράκλειο)Παν. Κρήτης21,051,05
0255Φυσικής (Θεσσαλονίκη)ΑΠΘ21,21,2
0259Φυσικής (Ιωάννινα)Παν. Ιωαννίνων21,051,05
1628Φυσικής (Καβάλα)Διεθνές Παν. Ελλάδας20,80,8
1437Φυσικής (Λαμία)Παν. Θεσσαλίας20,80,8
0257Φυσικής (Πάτρα)Παν. Πάτρας211
0683Φυσικοθεραπείας (Αιγάλεω)Παν. Δυτ. Αττικής31,21,2
1616Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη)Διεθνές Παν. Ελλάδας31,20,8
1438Φυσικοθεραπείας (Λαμία)Παν. Θεσσαλίας31,21,2
1273Φυσικοθεραπείας (Πάτρα)Παν. Πάτρας31,151,15
1520Φυσικοθεραπείας (Σπάρτη)Παν. Πελ/νήσου311
0677Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αιγάλεω)Παν. Δυτ. Αττικής1&2&411
0263Χημείας (Αθήνα)ΕΚΠΑ2&31,21,2
0270Χημείας (Ηράκλειο)Παν. Κρήτης2&31,21,2
0265Χημείας (Θεσσαλονίκη)ΑΠΘ2&30,80,8
0269Χημείας (Ιωάννινα)Παν. Ιωαννίνων2&311
1629Χημείας (Καβάλα)Διεθνές Παν. Ελλάδας2&31,21,2
0267Χημείας (Πάτρα)Παν. Πάτρας2&30,80,8
0235Χημικών Μηχανικών (Αθήνα)ΕΜΠ21,21,2
0237Χημικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)ΑΠΘ21,21,2
1563Χημικών Μηχανικών (Κοζάνη)Παν. Δυτ. Μακεδ.21,21,2
0239Χημικών Μηχανικών (Πάτρα)Παν. Πάτρας21,21,2
0214Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά)Πολ. Κρήτης211
0155Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς)Παν. Πειραιά2&41,21,2
1456Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι)Ιόνιο Παν.1&40,80,8
1439Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα)Παν. Θεσσαλίας2&40,80,8
0262Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς)Παν. Πειραιά2&41,21,2
1519Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη)Παν. Πελ/νήσου2&40,80,8
1011Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας)ΕΚΠΑ1&2&3&40,80,8
0171Ψυχολογίας (Αθήνα) – ΕΚΠΑΕΚΠΑ111
0170Ψυχολογίας (Αθήνα) – ΠάντειοΠάντειο111
0172Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη)ΑΠΘ11,21,2
1251Ψυχολογίας (Ιωάννινα)Παν. Ιωαννίνων111
0151Ψυχολογίας (Ρέθυμνο)Παν. Κρήτης11,21,2
1550Ψυχολογίας (Φλώρινα)Παν. Δυτ. Μακεδ.111
0875Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ Β)Στρατ. Σχολές11,21,2
0875Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ. Α)Στρατ. Σχολές11,21,2
0875Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. σειράΣτρατ. Σχολές11,21,2
1391Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη)Παν. Αιγαίου2&30,80,8

Δείτε την υπουργική απόφαση εδώ.