Δημοσιεύτηκε την

Το φροντιστήριο ΒΑΣΗ είναι πλέον πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο της PASS – PROFESSIONAL AWARDING SERVICES SOLUTIONS!

Μπορεί να είναι εικόνα 3 άτομα και κείμενο που λέει "Φοοντιστήρια Βάση p.as.s. EYD Πιστοποίηση Προσώπον Το φροντιστήριο Βάση είναι πλέον πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο της PASS PROFESSIONAL AWARDING SERVICES SOLUTIONS! o Φορέας που πρέπει να p.as.s."

H “PASS”βρίσκεται ανάμεσα στη λίστα των Φορέων που έχουν εγκριθεί για τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα της ΔΥΠΑ. Έχει πιστοποιηθεί από τον ΕΣΥΔ σε 29 προγράμματα Πιστοποίησης και έχει αποκλειστική συμφωνία συνεργασίας με το European Polytechnical University EPU Bulgaria. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα πιστοποίησης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και για τα 4 επίπεδα του ΑΣΕΠ (Β1, Β2, Γ1, Γ2), και έχει πιστοποιηθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ αλλά και τον ΕΣΥΔ στα πιστοποιητικά πληροφορικής βασικών δεξιοτήτων, που γίνονται αποδεκτά και από τον ΑΣΕΠ για τις προκηρύξεις του Δημοσίου.
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο: 2107106060