Δημοσιεύτηκε την

H “PASS”βρίσκεται ανάμεσα στη λίστα των Φορέων που έχουν εγκριθεί για τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα της ΔΥΠΑ. Έχει πιστοποιηθεί από τον ΕΣΥΔ σε 29 προγράμματα Πιστοποίησης και έχει αποκλειστική συμφωνία συνεργασίας με το European Polytechnical University EPU Bulgaria. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα πιστοποίησης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και για τα 4 επίπεδα του ΑΣΕΠ (Β1, Β2, Γ1, Γ2), και έχει πιστοποιηθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ αλλά και τον ΕΣΥΔ στα πιστοποιητικά πληροφορικής βασικών δεξιοτήτων, που γίνονται αποδεκτά και από τον ΑΣΕΠ για τις προκηρύξεις του Δημοσίου.
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο: 2107106060

Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ TON ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΣΕΠ Πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των εξετάσεων ΑΣΕΠ Διακεκριμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, στο χώρο των Πανεπιστημίων και της Διοίκησης Μαθήματα προετοιμασίας και διαδικτυακά (online), μέσω σύγχρονης πλατφόρμας τηλεκπαίδευσης Ολοκληρωμένα πακέτα σημειώσεων Δωρεάν TO 1o Εισαγωγικό Μάθημα ME ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ p.as.s. ΑΣΕΠ"
Μπορεί να είναι εικόνα κείμενο που λέει "ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΣΕΠ Εξ αποστάσεως προετοιμασία Προετοιμασία έως και την ημέρα των εξετάσεων Τμήματα κάθε εβδομάδα ME ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ p.as.s. ΑΣΕΠ"

Μπορεί να είναι εικόνα 3 άτομα και κείμενο