Δημοσιεύτηκε την

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Λατινικών των Β’ και Γ’ τάξεων Γενικού Λυκείου

Δείτε το πρόγραμμα εδώ.