Δημοσιεύτηκε την

Δεν υπάρχουν περιορισμοί ύψους για την εισαγωγή των υποψηφίων στην Πυροσβεστική Ακαδημία.
Το νέο στην προκήρυξη είναι το άθλημα που εισάγεται φέτος:
“Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους είκοσι πέντε (25) κιλών έκαστος σε απόσταση εκατό (100) μέτρων”.

Οι αιτήσεις γίνονται ηλεκτρονικά, από 23/3 έως 9/4.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ