Δημοσιεύτηκε την

Δείτε το ΦΕΚ με τους Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.)
σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και
πρακτικών δοκιμασιών για την συμμετοχή των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων

https://stadiodromia.gr/enhmer2sh/21_22/130.pdf