Δημοσιεύτηκε την

Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων το έτος 2005 στη Στρατολογία

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ.