Φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης Βάση 25ης Μαρτίου 1, Κατερίνη 2351046196

Εξεταστικό κέντρο PASS

Το φροντιστήριο ΒΑΣΗ ανακοινώνει τη στρατηγική συνεργασία του με τον Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού και Επιχειρήσεων PASS!

1. Δυνατότητα εκπαίδευσης για τον νέο Γραπτό διαγωνισμό ΑΣΕΠ.

2. Πιστοποίηση πληροφορικής βασικών δεξιοτήτων PASS.

3. Πιστοποίηση γνώσης της αγγλικής γλώσσας σε όλα τα επίπεδα του ΑΣΕΠ.

4. Απόκτηση αναγνωρισμένων Bachelors & Masters από το European Polytechnical University.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 23510-46196 ή στο email: basis.kat@gmail.com

H “PASS”βρίσκεται ανάμεσα στη λίστα των Φορέων που έχουν εγκριθεί για τα χρηματοδοτούμενα προγράμματα της ΔΥΠΑ. Έχει πιστοποιηθεί από τον ΕΣΥΔ σε 29 προγράμματα Πιστοποίησης και έχει αποκλειστική συμφωνία συνεργασίας με το European Polytechnical University EPU Bulgaria. Επιπλέον, παρέχει τη δυνατότητα πιστοποίησης γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και για τα 4 επίπεδα του ΑΣΕΠ (Β1, Β2, Γ1, Γ2), και έχει πιστοποιηθεί από τον ΕΟΠΠΕΠ αλλά και τον ΕΣΥΔ στα πιστοποιητικά πληροφορικής βασικών δεξιοτήτων, που γίνονται αποδεκτά και από τον ΑΣΕΠ για τις προκηρύξεις του Δημοσίου.