Δημοσιεύτηκε την

Εισαγωγή διακριθέντων αθλητών/τριών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, για το
ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.
Δείτε τη σχετική εγκύκλιο, στην οποία αναφέρονται οι προϋποθέσεις εισαγωγής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής τους.

Δείτε αναλυτικά την εγκύκλιο εδώ