Δημοσιεύτηκε την

Το υπουργείο Παιδείας δημοσίευσε την απόφαση σχετικά με την κατάταξη των σχολών στα επιστημονικά πεδία, καθώς και τους συντελεστές βαρύτητας των μαθημάτων. Συγκεκριμένα: